BFAR-Region 1, mangrugi dan nga agawat ti aplikante para iti Fisheries Scholarship Program

LA UNION - Iyaw-awis ti Bureau of Fisheries and Acquatic Resources Region-I kadagiti amin a kwalipikado nga estudyante nga agkalkalikagom a mangala ti kurso...

LA UNION, maysa kadagiti lugar ditoy pagilian a mabenipisyaran iti naipasa a Philippine Salt...

LA UNION - Maragsakan iti Don Mariano Marcos State University wenno DMMMSU-North La Union Campus - Fisheries Research and Training Institute a masarakan idiay...

Liderato ng Surfing Capital of the North nagpaala sa publiko kaugnay ng Drawning Prevention...

Muli na naman ipinaala ng lokal na gobierno ng San Juan, La Union ang Municipal Ordinance No. 01-2018 o "An Ordinance Prescribing Safety Rules...

ELECTRIC OFFICE LA UNION NA HINDI NAKAPAGBAYAD NG BUWIS NA P1.3 MILYON PESOS NG...

Naging laman ng balita ang inaasahang pagsasara sana ng isang kawani ng elektrisidad sa La Union kahapon. Gayunman, hindi na ipinasara ng Local Goernment Unit...

39 a multi purpose vehicles, naited kadagiti amin a barangay ti Bauang, La Union

Naipaay ti 39 a multi purpose vehicles para ti amin a barangay idiay Bauang,La Union. Indauluan ni La Union Governor Rafy Ortega David ti turn...

15 MSME’s nakipaset ti Degital Marketing ditoy probinsya

Umabot ti 15 a micro small medium enterprises wenno MSMEs manipud ti nadumaduma a sektor ti nakipaset iti seminar maipapan iti "Building Back Better...

Salu Salo Agri Tourism Trade Fair a paset ti Ayat Festival, nagbalin nga balligi

Balligi ken napnuan maris ti pormal a panaglukat ti Salu Salo Agri Tourism Trade Fair kas paset ti Ayat Festival a masarakan idiay Pasalubong...

Mutya ti La Union inton rabii star studded; Gloria Diaz ken Michele Dee karaman...

Star studded ang Mutya ti La Union ngayon gabi na gaganapin sa Baywalk Poro Point, San Fernando City, La Union. Dito magtatagisan ang 20...

Danyos iti nauram a public market, umabot ti P200-milyon, Baro a public market ditoy...

Adda iti pakabuklan nga 1,156 registered stall owners iti apektado ti napasamak nga uram iti uneg ti auxillary wet Market ditoy siyudad ti San...

UPDATE 2: Sanhi ng sunog sa San Fernando City Public Market hindi pa tukoy;...

LA UNION - Idineklarang fire out ang nangyaring sunog sa San Fernando City Public Market kaninang alas 6:00 ngayon umaga. Maala na nangyari ang malaking...

Latest News